PGB

Hulpverlening voor particulieren wordt betaald uit een PGB (persoonsgebondenbudget) of uit eigen zak. Een persoonsgebondenbudget is een bedrag waarmee u zelf benodigde hulpverlening kunt inkopen. Hiervoor moet u echter wel toekenning krijgen vanuit het PGB orgaan.

PGB Aanvragen

Wij kunnen voor u de PGB aanvraag doen indien u of uw kind hiervoor mogelijk in aanmerking komt. Tijdens de intakeprocedure zullen we hier extra aandacht aan besteden om alle benodigde informatie klaar te hebben. Daarnaast zullen we samen met de ouders overleggen wat de kansen zijn voor de toekenning van het PGB en of dit zinvol is. Indien we de kans klein achten zullen we dit zo snel mogelijk aangeven. De uiteindelijke beslissing om alsnog de aanvraging te doen ligt bij de ouders.

Handelingsplan

Tijdens de PGB aanvraag stellen wij korte, middellange en eventueel ook lange termijn doelen. Dit handelingsplan vormt de leidraad van onze begeleiding en dit heeft een maximale duur van 1 jaar. De informatie die hierin wordt vermeld is van toepassing op de situatie en omstandigheden van het moment zelf, mochten hier bijvoorbeeld veranderingen in plaatsvinden dan zal dit ook van invloed zijn op het handelingsplan. Uiterlijk aan het einde van het jaar zullen we een nieuw handelingsplan opstellen.

Start Hulpverlening

Onze hulpverlening en begeleiding kan uiteindelijk beginnen zodra de toekenning van het PGB is gedaan of al eerder in het geval dat ouders zelf willen financieren tot het PGB van start gaat.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie!

0624877379 Contact
adminPGB