Pedagogisch Medewerker aan Huis

Een pedagogisch medewerker aan huis wordt ingezet bij cliënten (opvoeders) van wie de leerbaarheid beperkt is, sprake is van psychische overbelasting en/of een lichamelijke beperking. Door cliënten tijdens piekmomenten of dagdelen in de opvoeding bij te staan, ontstaat er ruimte voor het opladen van de psychische en emotionele batterij. Ook wordt door aanwezigheid van de pedagogisch medewerker aan huis, de algehele ontwikkeling van het kind in het gezin ondersteunt, daar waar de ouder op dat moment te kort doet.

adminPedagogisch Medewerker aan Huis