Actief & Advies hulpverlening

Actief & Advies hulpverlening

Doelen van Actief & Advies :

  • Kwetsbaar ouderschap draagvlak bieden
  • Ingrijpen, invoegen en aansluiten op daar waar nodig is
  • Versterken van de eigen kracht
  • Stabiliteit en ontwikkeling creëren
  • Bevordering relatieherstel tussen ouders en kinderen
  • Vergroten van de zelfredzaamheid.

Kenmerken  van Actief & Advies :

  • Wederzijds vertrouwen, transparant, tolerante en respectvolle houding ten aanzien van allerlei verschillende mensen en groeperingen ongeacht cultuur, godsdienst en nationaliteit.
  • Wij beseffen dat mensen niet het zelfde zijn maar wel gelijkwaardig aan elkaar zijn.
  • Wij werken systeem- en oplossingsgericht.
  • Vraaggericht en flexibel; wij spelen in op de ondersteuningsbehoefte en zijn aanwezig waar nodig is.

Wij zijn u graag van dienst!

Wie zijn wij?

Actief en Advies Hulpverlening is een maatschappelijke hulpverleningsorganisatie voor  iedereen die hulp nodig heeft. Voor elke hulpvraag op verschillende levensgebieden kunnen wij u  van dienst zijn. Onze visie is oplossingsgericht. Ongeacht hoe moeilijk een situatie ook “lijkt”, blijft de focus op wat er wél mogelijk is. Het creëren van stabiliteit en ontwikkeling is ons streefpunt. De klant staat in onze begeleiding centraal. Wij willen de zelfstandigheid, eigen kracht en comfort van onze klant en zijn of haar systeem zoveel mogelijk bevorderen. Wederzijds vertrouwen, praktisch en efficiënt zijn hoofdkenmerken van onze begeleiding.

adminActief & Advies hulpverlening