Kind Centraal!

DOELGROEP

Ouders/verzorgers van kinderen, in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, die in een (vecht)scheiding zitten en/of net wat extra ondersteuning nodig hebben om de strijd waarin zij verwikkeld zitten te beëindigen in het belang van de kinderen.

DOEL

  • Het hoofddoel van Kind Centraal! Is dat kinderen, onbelemmerd, op een fijne manier omgang én structureel contact hebben met beide ouders.
  • Bewust maken van de ouder om de aandacht te richten op de kinderen en wat scheiding voor hen betekent en daarbij het ‘gezamenlijk ouderschap’ bewuster op adequate wijze vorm te geven.

SUBDOEL

  • Ouders hebben een voor hen passende samenwerking waarbij zij zich kunnen houden aan de door hen gemaakte afspraken.
  • Kinderen ervaren van beide ouders emotionele toestemming jegens de andere ouder, rust en stabiliteit.

AANPAK

Gedurende het traject zijn er twee hulpverleners betrokken. Dit met als doel om o.a. de meervoudige partijdigheid te bewaken. In de ondersteuning wordt m.n. gebruik gemaakt van oplossingsgerichte technieken, psycho-educatie en motiverende gespreksvoering.
In het traject maken wij een plan t.b.v. het contactherstel tussen de uitwonende ouder en het kind. Het traject is per gezin op maat en kent vier fases welke gedurende de aanvang van het traject besproken worden. Een onderdeel hiervan is dat er per gezin een commitmentplan wordt opgesteld waarin ondersteuningsvragen vanuit het gezin worden behandeld.
Hierin komt o.a. aan bod:

  • Kindgesprekken met de hulpverlener.
  • (Gezamenlijke) gesprekken met beide ouders.
  • Systeemgesprekken.

Maximale trajectduur is zes maanden.

adminKind Centraal!