Wat kunnen wij voor u betekenen?

Opvoedingsondersteuning

Versterken van de opvoedvaardigheden, inzicht vergroten m.b.t. de ontwikkeling en behoefte van het kind, gezinsstructuur ontwikkelen, tijdelijke compensatie en of bijstaan van een dagdeel binnen de opvoedingsstructuur, relatieherstel ouder en kind.

Begeleide Omgangsregelingen

De begeleide omgangsregeling wordt staps gewijs opgebouwd afhankelijk van desbetreffende situatie. De omgang gebeurd op gewenste locatie van aanmelder en/of ouder. De ontwikkelingsfase van het kind is een belangrijk uitgangspunt van de bezoekregeling.

Praktische Hulpverlening

Begeleiden naar voorzieningen, invullen van formulieren, aanvragen van hulpmiddelen, op orde brengen van administratie en structuur, ondersteunen in contact met instanties.

Stut en Steun Begeleiding

Langdurige ondersteuning waar nodig. Vinger aan de pols begeleiding.

Jongerenbegeleiding

De jongerencoach helpt jongeren tussen de 12 en 27 jaar, die in het dagelijks leven problemen onder­vinden op verschillende levensgebieden.

Pedagogisch Medewerker aan Huis

Door cliënten tijdens piekmomenten of dagdelen in de opvoeding bij te staan, ontstaat er ruimte voor het opladen van de psychische en emotionele batterij.

A&A Doet Meer:

 1. Wij zijn 24 uur, 7 dagen per week bereikbaar voor onze klanten.
 2. Begeleide omgangsregelingen door de weeks tot 19:00, zaterdag en zondag  vanaf 10:00 tot  17:00.
 3. Voor de begeleide omgangsregelingen halen en brengen wij, indien nodig, de kinderen naar de afgesproken plaats.

A&A wordt ingezet door:

 • Ouders

  met opvoedingsvragen en graag versterkt willen worden in hun opvoedingsvaardigheden, ondersteuning willen bij opstarten van een omgangsregeling.

 • Volwassenen (18+)

  die graag ondersteuning willen bij hun algemene dagelijkse gang van zaken, toeleiden naar schuldhulpverlening (dossier op orde maken).

 • Verwijzers

  die hun cliënten met allerlei problemen naar ons doorverwijzen.

 • Professionals

  wij kunnen begeleiding bieden, aanvullend op bestaande trajecten. In overleg wordt concreet vormgegeven waar A&A zal invoegen en uitvoeren. Werkend vanuit 1 gezamenlijk plan.

adminDiensten