Actief & Advies voor Gezinnen

A&A biedt opvoedingsondersteuning en advies aan gezinnen → dit ter versterking van de ouder en kind relatie, opvoedingsvaardigheden en eigen kracht van het gezin.

Gezinsbegeleiding biedt hulp en advies aan ouders/verzorgers die aanlopen tegen opvoedproblemen binnen het gezin. Het kan daarbij gaan om zowel enkel advies en kortdurende ondersteuning evenals zwaardere opvoedproblematiek waarbij intensieve langdurige gezinsbegeleiding wenselijk is.

In het leven kennen vele gezinnen constante strubbelingen in het leven wat het moeilijk maakt voor de “mens” achter de ouders om aan opvoeding toe te komen, dit heeft vaak onbedoeld en soms onbewust een negatieve weerslag op de ontwikkeling van het kind.

Ons voornaamste doel is het gehele gezin te versterken in zijn eigen kracht en hierbij stabiliteit en ontwikkeling te creëren. Hierbij blijft het belangrijk de persoonlijke ontwikkeling en daarbij horende behoefte en wensen van élk individueel gezinslid mee te blijven nemen in het hulpverleningsproces. Uiteindelijk leidt het hulpverleningsproces het systeem naar een samenwerkend verband wat elkaar versterkt.

Compenserende hulpverlening in gezinnen:

Door cliënten tijdens hun piekmomenten of dagdelen in de opvoeding bij te staan, ontstaat er ruimte voor het opladen van de psychische en emotionele batterij.

adminActief & Advies voor Gezinnen